mise à jour déc. 2016  
Index     les Noms     les Ghika

Les 303 familles apparentées par mariage à la famille Ghika
et leur Arbre généalogique - (pour les 54 familles avec link en bleu)

NOTA concernant certains noms de famille:
        - Ceaur-Aslan est une branche de la famille Aslan
        - Diamandi et Emandi sont deux branches de la famille Iamandi
        - Ciuchi (Tsoukis) - Ciuchi est l'orthographe roumaine utilisée dans certains documents
        - Blaramberg (Blaremberg) ou Moret de Blaramberg - même famille
        - Cretulescu, Kretulescu ou Kretzulescu - même famille
        - Feodosieff-Cantacuzino - descendance Feodosieff (ou Feodosiev) dans la branche Cantacuzino-Serbesti

A Alaux, Alexandrescu, Allanson, Andronescu, Androniu, Angelescu, Antaki, Arghir, Argyropoulo, Arocha, Aslan, Assan, Athanasovici, de l'Aubespine-Sully,
B Bãcanu, Bãlãceanu, Bãleanu, Bally, Bals, Bãrcãnescu, de Bartsch, Basa-Mihalopol, Basilescu, Beldiman, Bellio , Bertolini, Berwick, Bibescu , Bibicescu, Blaramberg , le Blay, Bogdan , Bogza, Bommel, Bonaki, Bonomi, Bossy, Boulin, Boureanu, Brãiloiu, de Briey , Bubic, Budu , Bujoiu, Bulut, Buricescu, Burki, Bursan
C Caligari, Cãlinescu, Callimaki , Câmpineanu, Câmpulugeanu, Cantacuzino, Cantemir, Cãpitãnescu, Caradja, Carp, Catacazi , Catargi, Ceaur-Aslan, Cernãtescu, Cesianu, Chivu, Ciobanu, Ciolacu, Ciuchi (Tsoukis), Clark, Constantinescu, Coressi, Cosmovici, Costache, Costaki-Negel, Costescu, Costiescu, Covacevici, Cozadini, Crãciun, Cretulescu, Cretzianu, Cuza
D Danielopol, Darvari, Davidescu, Dawidson-Smith, Demetriu, Deniau, Diamandi, Dimescu, Doicu, Dona, Donici, Dowling of Kilas, Drãgãnescu Stirbey, Drãghici, Duca, Dudescu, Duma, Dunka de Szajo, Duport
E Emandi, Enescu, Eremie, Evpraghioti
F Facca, Fagard, Feodosieff-Cantacuzino, Filipescu, Filitti, Florescu
G Gall, de Ganay , Gârbov, Garcin de Meyes, Garnier, Gavriliu, Georgescu, Gheoca, Gheorghiu, Gherghel, Ghidionescu,Ghis de-Rabiot-de-Meslé , Ghitã, Ghitescu, Ghitulescu, Glogoveanu, Golescu, Golfineanu, Grãdisteanu, Grãtescu, Graur, Greceanu , Grecianu, Grecianu-Cornescu, Grigorcea, Grigorescu, Guyet de Fernex
H Hagi-Moscu, Hangherli, Haynal de Warod, Hermann, Herz, Hestiotis, Hillard, Hornung, Hrisoscoleo, Hrisoverghi, Hurmuzescu
I Iamandi, Iancoleu della Rocca, Ignãtescu, Ionescu-Plesesti, Isãcescu, Istrate
J Jianu, Jora, Juvara
K Keshko, Koltzov-Massalski, Korne, Kretulescu, Kulibin
L Lahovary, Lânã, Landrieu, Leroy, Lorriman, Loustalot-Forest, Lovey, Lupascu, Lupescu
M Macedonski, Magheru, Maican, Mãlinescu, Mamona, Mãnescu, Manolescu-Mladian, Manolescu-Strungã, Manu, Maruzzi, Mavrocordat, Mavrogheni, Mavros, Membrez, Metaxa, Michaud, Miclescu, Millo, Moret de Blaramberg, Moruzi, de la Motte-Uzère, Musurus
N Nafile, Nagy, Nãsturel-Herescu, Neculescu, Negruzzi, Negulescu, Nicoleanu, Niculescu-Dorobantu
O O'Connor, Odobescu, Ogrezeanu, Olãnescu, Orleanu, Oroveanu, O'Rourke
P Pallady, Pandele, Pandelescu, Pascu, Patton, Patzuris, Pelin, Percher-Galland, Peretz, Perticari, Petre, Petrescu, Petrovici Armis, Pillat, Pillman, Pincas, Plagino, Platon, Poenaru, Polizu, Polizu-Micsunesti, Popescu-Balaci, Popescu-Farcasu, de Pougy, Poujade, Prêtre
R Racovitã, Radow, Ralet, Râpeanu, Rãscanu, Rasponi-Murat, Rãteanu, Raynal, Razu, Reineck, Resnicek, Rethay, Rizo-Rangabe, Roma, Rosetti, Russo
S Saint-Etienne, Saint-Georges, Sass, Sãvescu, Sãvulescu, Scarpetti, Schmid, Schwieger, Chiac Scobinhorn, Scortescu, Simionescu, Simpson, Sina, Singer, Sohn, Solomon, Sora, Sorescu, Soubiran, Spandonide, Spãtaru, Stankowitch La Grange, Stârcea, Stirbei, Stirbey, Stoenescu, Stoichitã, Stroici, Sturdza, Subin, Suculescu, Suhr, Sulgearis, Sulgearoglu, Sutzu, Szokolay
T Tãnãsescu, Tarnowski, Therand, Thiery, Tretiacenco, Trubetskoï, Tsoukis Ciuchi, Tuliu, Tzigara
U Untersinger
V Vãcãrescu, Varlam, Vârnav, Vasiliu, Ventura, Vianu, Vlãdoianu, Vlasto
W Wacek, Weiller, Weiser
Z Zefcari

Index      Noms      Ghika     

17 12 2016 Copyright © 2003-2016 Mona & Florian Budu-Ghyka