uniquement en roumain
/
in rumanian only  


al XVIII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică
Iaşi, 10 - 12 mai 2018


Din partea Consiliului Director

al Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”

 

Marți, 10 octombrie a.c., a avut loc ultima întrunire a Comitetului de Organizare constituit în vederea pregătirii celui de-al XVIII-lea Congres Național de Genealogie și Heraldică.

S-au analizat toate propunerile și s-a decis, în primul rând. ca acest Congres să aibă loc la Iași. în perioada 10-12 mai 2018.

Tematica generală a Congresului va avea în vedere genealogia și heraldica, atât cele istorice, cât și cele personale. Partea istorică poate să cuprindă o paletă largă de teme și subiecte întemeiate pe investigațiile genealogice și heraldice sau conexate acestora (prosopografie. antroponimie și toponimie; elite, mobilitatea populației; izvoare, ediții, metode moderne; precursori, publicații etc.). Partea definită ca personală va fi consacrată expunerii investigațiilor întreprinse de participanți cu privire la istoria și genealogia familiilor proprii; heraldica personală va include atât pe cea privată, cât și pe cea instituțională și teritorială.

Având în vedere că în 2018 va fi celebrat centenarul Marii Uniri, este de dorit și ca o parte dintre comunicări să abordeze subiecte în legătură cu evenimentele și oamenii care și-au adus contribuția la înfăptuirea ei.

Prin urmare. în acord și cu direcțiile cercetărilor din domeniu pe plan mondial, le propunem participanților o serie de teme prioritare, dar, ca întotdeauna. Comitetul de Organizare așteaptă sugestii și din partea lor:

  - Genealogia din punctul de vedere al metodologiilor:

  - In centrul cercetării genealogice: familia;

       * Facerea și desfacerea familiei / logodnă, căsătorie, divorț, deces / în lumina izvoarelor specifice / foi de zestre, testamente. împărțeli; anunțuri (faire-part) de naștere, căsătorie și moarte /;

       * Familia și transmiterea patrimoniului material, cultural și simbolic;

  - Familii, oameni și destine în Marele Război;

       * Monumentele ridicate în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial - izvoare pentru genealogii rurale;

       * In vâltoarea războiului - istorii familiale și locale.

       * Alte izvoare specifice: cimitire ale eroilor, liste de morți, răniți și dispăruți;

  - Marea Unire și consecințele ei asupra heraldicii teritoriale și instituționale, în lumina izvoarelor sfragistice, numismatice, vexilologice.

Una dintre ședințele în plen va fi închinată familiei Tăutu.

Detalii practice

Inscrierea pentru participarea la Congres presupune achitarea la zi a cotizațiilor.

Taxa de înscriere a fost stabilită la 150 RON pentru toți participanții, cu sau fără comunicări; membrii societății beneficiază de o reducere, prin includerea în această sumă a cotizației pentru anul 2018.

Institutul „Sever Zotta" se va strădui să preia cheltuielile de cazare și masă pentru participanții (membri ai societății) cu comunicări. Cei care își pot susține singuri aceste cheltuieli sau o parte a lor (prin cazare la anumite instituții sau prieteni etc.) vor fi rugați să comunice din timp organizatorilor; asemenea situații ar reprezenta un sprijin însemnat în organizarea Congresului, constituind o scădere a sarcinii financiare care revine Institutului. Participanții fără comunicări vor binevoi să accepte acoperirea parțială a respectivelor cheltuieli, iar persoanele însoțitoare - acoperirea integrală.

Toți cei care doresc ca acest Congres să poată avea loc și să se desfășoare în condiții optime sunt rugați să identifice posibilități de suplimentare a bugetului pe care Institutul „Sever Zotta" îl va aloca în limitele posibilităților sale și numai ținând seama de celelalte cheltuieli a căror perspectivă nu poate fi neglijată (îndeosebi finalizarea reparației clădirii donate pentru sediu, dar și publicațiile). Ușurarea sarcinii financiare se poate realiza prin sponsorizări acordate atât în bani, cât și în servicii.

Membrii societății sunt rugați să nu uite că prezența participanților la Congres, pentru două sau trei zile, impune cheltuieli care depășesc cu mult contribuția financiară a fiecăruia dintre ei, materializată prin cotizațiile anuale și taxa de înscriere. în funcție de cuantumul acestor cheltuieli, participanții cu comunicări vor fi rugați să mai adauge - ca și în cazul Congreselor anterioare - o contribuție la acoperirea cheltuielilor de cazare.

Membrii Institutului „Sever Zotta" sunt rugați să nu uite și că au datoria - prevăzută de Statute - de a achita cotizația: pentru anul în curs. ea este de 15 RON pe trimestru (60 RON pentru anul întreg). Se reamintește, de asemenea, de posibilitatea sponsorizării interne, prin direcționarea către societatea noastră a 2% din impozitul global pe venit.

Comitetul de Organizare așteaptă anunțarea intențiilor de participare până la data de 31 decembrie a.c. - trimise exclusiv pe adresa d-lui Alexandru Pînzar: alexpinzar@gmail.com -, după care. printr-o circulară specială, se vor cere titlurile pe baza cărora să se poată alcătui programul preliminar al Congresului. Folosirea altor adrese va duce la ignorarea mesajelor.

Pe pagina de Facebook a Institutului „Sever Zotta" (www.facebook.com/IRGHSZ) vor fi postate periodic ultimele noutăți și detalii cu privire la organizarea Congresului. Facilitățile de mesagerie ale paginii pot fi folosite, de asemenea, pentru transmiterea către Comitetul de Organizare a întrebărilor și mesajelor celor interesați.

 


Documentele Congresului sunt proprietatea Institutuli Roman de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta".
Adresa Institutului:            INSTITUTUL "SEVER ZOTTA" - Oficiul l - C.P. 32 -  700750 IASI -  ROMANIA

Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka - 2017